" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

குமரி மாவட்டத்தில் ராணுவ வீரர் வீடு உள்பட 3 இடங்களில் திருட்டு

Views - 68     Likes - 0     Liked