" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

இந்திய கடற்படை கப்பல் கன்னியாகுமரியில் தீவிர ரோந்து

Views - 63     Likes - 0     Liked