" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

குமரி மாவட்டத்தில் மழை, குழித்துறையில் 21.2 மி.மீ பதிவு

Views - 55     Likes - 0     Liked