" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

குமரி மாவட்டத்தில் இடி–மின்னலுடன் மழை அதிகபட்சமாக மாம்பழத்துறையாறில் 65 மி.மீ. பதிவு

Views - 64     Likes - 0     Liked