" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

மாணவரை அடித்து உதைத்ததாக புகார் நாகர்கோவிலில் மாற்றுத்திறனாளி சிறப்பு பள்ளிக்கு ‘சீல்’

Views - 77     Likes - 0     Liked