" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

கோடை விடுமுறைக்குப்பிறகு பள்ளிகள் திறப்பு அழுது அடம்பிடித்த குழந்தைகளை பள்ளிக்கு பெற்றோர் அழைத்து வந்தனர்

Views - 69     Likes - 0     Liked