" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

உலக உணவு பாதுகாப்பு தினம்:பொருட்கள் வாங்கும் போது விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும்

Views - 75     Likes - 0     Liked