" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

கன்னியாகுமரி பகுதி மக்களுக்கு 15 நாட்களுக்கு ஒருமுறை குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை தளவாய்சுந்தரம் தகவல்

Views - 70     Likes - 0     Liked