" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

ஐஸ் கம்பெனியில் அமோனியம் வாயு கசிவு; பெண் மயக்கம் தொழிலாளர்கள் அலறியடித்து ஓட்டம்

Views - 86     Likes - 0     Liked