" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

கொல்லங்கோடு அருகேமர்ம விலங்கு தாக்கி 3 ஆடுகள் சாவுபுலி ஊருக்குள் புகுந்ததாக பொதுமக்கள் அச்சம்

Views - 70     Likes - 0     Liked