" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

மார்த்தாண்டத்தில் நள்ளிரவில் பரபரப்பு கூட்டுறவு சங்க தேர்தலில் பதிவான வாக்கு சீட்டுகள் எரிப்பு

Views - 66     Likes - 0     Liked