" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

சாரல் மழை நீடிப்பு: திற்பரப்பு அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் உற்சாக குளியல்

Views - 57     Likes - 0     Liked