" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

புதிய கல்வி கொள்கைக்கு எதிராக நடிகர் சூர்யா எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு மத்திய அரசு பதில் அளிக்க வேண்டும் ஜி.ராமகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தல்

Views - 83     Likes - 0     Liked