" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

ஆசாரிபள்ளத்தில் மருத்துவ மாணவர்கள் வகுப்பு புறக்கணிப்பு போராட்டம்: பயிற்சி டாக்டர்கள் பணிக்கு செல்லவில்லை

Views - 71     Likes - 0     Liked