" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

குமரி மாவட்டத்தில் மழை, அணைகளின் நீர்மட்டம் ‘கிடு, கிடு’ உயர்வு - 6 வீடுகள் சேதம்

Views - 76     Likes - 0     Liked