" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

தேசிய குடற்புழு நீக்க தின விழா, மாணவர்கள் கை கழுவும் பழக்கத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்

Views - 96     Likes - 0     Liked