" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

கொட்டாரத்தில், அதிகாரி வீடு உள்பட 2 இடங்களில் பொருட்களை சூறையாடிய கொள்ளையர்கள், நகை-பணம் சிக்காததால் ஆத்திரம்

Views - 64     Likes - 0     Liked