" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

தாழக்குடி கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் மகளிர் குழுக்கள், விவசாயிகளுக்கு ரூ.82 லட்சம் கடனுதவி தளவாய்சுந்தரம் வழங்கினார்

Views - 66     Likes - 0     Liked