" அழகென்பது மனதுதானே தவிர முகமல்ல...!"

நாகர்கோவில் அருகே பரபரப்பு அழிக்காலில் கடல் நீர் மீண்டும் வீடுகளுக்குள் புகுந்தது பொதுமக்கள் அச்சம்

Views - 71     Likes - 0     Liked