" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

ஜாக்டோ-ஜியோ சார்பில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்களின் தண்டனையை ரத்து செய்ய வேண்டும்: கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்

Views - 74     Likes - 0     Liked