" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு முன் சாலைகள் குண்டும் குழியுமாக இருப்பதுடன் சுற்றுப்புற சூழல் பாதிப்படைகிறது

Views - 69     Likes - 0     Liked