" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

‘ரிஷாப் பண்டுக்கு கோலி வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும்’ - யுவராஜ்சிங் சொல்கிறார்

Views - 74     Likes - 0     Liked