" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி திட்டம் சார்பாக சமுதாய வளைகாப்பு டதி பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள ஜூப்ளி அரங்கத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் முன்னிலையில் நடைபெற்றது

Views - 67     Likes - 0     Liked