" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

அப்பாவி ஏழை தலித் மாநகராட்சி துப்புரவு தொழிலாளர்களை மிரட்டி எந்த வித பாதிப்பு உபகரணங்களை இன்றி மனித கழிவுகளை அகற்ற உத்தரவிட்ட நகர்க்கோவில் மாநகராட்சி ஆணையர் மற்றும் மாநகர நல அலுவலர்,

Views - 79     Likes - 0     Liked