" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள்ன் ஏழு கோரிக்கைகளை விளக்கியும் ஒப்பந்த் பேச்சுவார்த்தையை

Views - 67     Likes - 0     Liked