" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

உணவு, வேலை, இருப்பிடம், உழவர் அட்டை, அரசு நலத்திட்டம் வறுமைக்கோடு ஆறு அம்ச வாழ்வாதார கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மாவட்ட ஆட்சி தலைவரிடம் மனுக்கள் கொடுத்து மக்கள் எழுகச்சி போராட்டம்

Views - 63     Likes - 0     Liked