" “Pursue what catches your heart, not what catches your eyes.” ― Roy T. Bennett, The Light in the Heart"

டாக்டர் சிவந்தி ஆதித்தனார் கல்லூரி மாணவிக்கு தங்க பதக்கம்:உடற்கல்வியியல் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா; 7,889 மாணவ-மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை கவர்னர் வழங்கினார்

Views - 86     Likes - 0     Liked