" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

இந்த சாலையையொட்டிபடி தான் கால்வாய் செல்கிறது. கால்வாயின் கரையாக இருந்த சாலை அரிக்கப்பட்டு துண்டித்த நிலையில் இருப்பதால், அந்த வழியாக இருசக்கர வாகனங்கள், கார் போன்ற வாகனங்கள் செல்ல மு

Views - 66     Likes - 0     Liked