" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

சாலையில் வண்ணநிற கற்கள் பழுதடைந்துள்ளது.இதனால் மக்கள் சிரமப்படுகிறார்கள்.

Views - 82     Likes - 0     Liked