" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு உள்ள கட்டிடங்கள் சாலை விரிவாக்க பணிக்காக அகற்றப்படுகிறது.

Views - 126     Likes - 0     Liked