" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

பொட்டல் ஜங்ஷன் செல்லும் சாலையில் ஏற்பட்ட குழிகளை மக்கள் சீர் படுத்தினர்

Views - 140     Likes - 0     Liked