" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

தீபாவளியை முன்னிட்டு பொருட்கள் வாங்க செம்மங்குடி செல்லும் சாலையில் மக்கள் கூட்டம் .

Views - 82     Likes - 0     Liked