" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

பழவிலை காமராஜ் கல்வியியல் கல்லூரியில் தீபாவளியை முன்னிட்டு பட்டாசு வெடிக்கும் நிகழ்ச்சி மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடை பட்டது .

Views - 93     Likes - 1     Liked