" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

டெரிக் லிருந்து ஆசாரிபள்ளம் செல்லும் சாலையில் குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. அதனை படத்தில் காணலாம்.

Views - 108     Likes - 0     Liked