" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

பீச் ரோடு இலிருந்து கோட்டார் செல்லும் சாலையில் ஒரு வழி பாதையாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. அதற்கான அறிவிப்பு பலகை யை படத்தில் காணலாம் .

Views - 88     Likes - 0     Liked