" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

வேதனகர் பகுதியில் குப்பைகள் அதிகம் குவிக்க பட்டுள்ளதை காணலாம். அந்த பகுதியில் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.

Views - 97     Likes - 0     Liked