" “The Best Way To Get Started Is To Quit Talking And Begin Doing.” – Walt Disney"

'சகோ... இந்த தொடரில் ஏதாவது இருக்கிறதா?' ஷகிப் அல் ஹசனுடன் புக்கி பேசிய உரையாடல்

Views - 108     Likes - 0     Liked