" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

சுங்கான்கடை பகுதியில் புதிய கடை திறப்பு.

Views - 108     Likes - 0     Liked