" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

வெள்ளமடம் பகுதியில் மழை வெள்ளம் தேங்கி உள்ளது.

Views - 116     Likes - 0     Liked