" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

வடசேரி பகுதியில் குப்பைகள் கொட்டப்பட்டுள்ளது.

Views - 91     Likes - 0     Liked