" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

வடசேரியிலிருந்து வெட்டூர்ணிமடம் சாலையில் குண்டும் குழியுமாக உள்ளது .

Views - 79     Likes - 0     Liked