" அழகென்பது மனதுதானே தவிர முகமல்ல...!"

கன்னியாகுமரியில் சீசன் கடைகளை ஏலம் எடுக்காமல் புறக்கணித்த வியாபாரிகள் 274 கடைகளில் 4 மட்டும் ஏலம் போனது

Views - 75     Likes - 0     Liked