" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

கோணம் பகுதியில் சாலை மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது.

Views - 124     Likes - 0     Liked