" அழகென்பது மனதுதானே தவிர முகமல்ல...!"

கேம்ப் ரோடு பகுதி சகதியில் குப்பைகள் நிறைந்து தண்ணீர் செல்லாமல் கெட்டி உள்ளது.

Views - 83     Likes - 0     Liked