" “Why fit in when you were born to stand out?”"

அயோத்தி தீர்ப்பை யாருடைய வெற்றியாகவும், தோல்வியாகவும் பார்க்க‌க்கூடாது - பிரதமர் மோடி

Views - 96     Likes - 0     Liked