" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

சத்துணவு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு வேண்டி கலெக்ட்ரேட் பகுதியில் ஊர்வலம் .

Views - 95     Likes - 0     Liked