" If you fell down yesterday, stand up today."

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மிகவும் பழமையான கோவில் முப்பந்தல் இசக்கி அம்மன் கோவிலில் ஒடுக்கத்தி செவ்வாய் விழா நடைபெற்றது .

Views - 190     Likes - 0     Liked