" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

ஹோலி கிராஸ் செல்லும் சாலை மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளதால் வாகனங்கள் செல்ல சிரமமான பகுதியாக உள்ளது.

Views - 95     Likes - 0     Liked