" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

கோணம் கால்வாயில் தண்ணீர் திறந்து விட பட்டுள்ளது.

Views - 58     Likes - 0     Liked