" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

இன்று காலையில் வாட்டர் டேங்க் இலிருந்து காலெக்ட்ராட் செல்லும் சாலை ஒரு வழி சாலையாக மற்றம் செய்யப்பட்டது . பிறகுஅந்த வழி மற்றம் செய்யப்பட்டது .

Views - 106     Likes - 0     Liked